Τηλέφωνο Επικοινωνίας 210 6984321 | E-mail: info@lipoglyptiki.gr
Λιπογλυπτική | Ιατρική Αισθητική Μέθοδος με Cavitation System